Vrtulník pomáhal při stavbě stožáru vedení vysokého napětí

Trutnov, 23. listopadu 2017 – Těžký a nedostupný terén kousek od Žacléře neumožnil těžké technice přístup k opravě vedení vysokého napětí. Proto technici společnosti ČEZ Distribuce ve spolupráci s firmou Matex, zajistili osazení příhradového stožáru pomocí letecké techniky.

Během dopoledne i za poměrně silného větru, přiletěl obří vrtulník do Žacléře, kde osazoval stožár vedení vysokého napětí na lince z rozvodny v Trutnově Poříčí do Žacléře.

Vrtulník měl za úkol přemístit stožár vedení vysokého napětí. Původní vedení bylo poškozeno srpnovou větrnou kalamitou. Nový stožár vysokého napětí je vysoký 18 metrů a váží přes  2 tuny, pro obří vrtulník to však byla hračka. Obří stroj ho přesně umístil na předem vybetonované základy, kde ho technici okamžitě ukotvili.

Základy již byly připraveny, a proto se mohlo okamžitě přistoupit k montáži.

Do kopcovitého terénu na území vedle Krkonošského národního parku se technici dostávají jen velmi obtížně a usadit sloup pomocí jeřábu je zcela nemožné. Proto byl příhradový stožár usazen pomocí vrtulníku. Obří kolos byl připraven na nedaleké louce, kde ho pracovníci upevnili k vrtulníku, a ten ho přenesl na místo určení. Zde byli připraveni technici, kteří ho pomocí šroubů upevnili k základovým patkám.

Poté vrtulník přeletěl do nedaleké Jívky, kde přenesl další dva stožáry. Zde se opět po srpnové kalamitě opravuje vedení vysokého napětí Trutnov - Jívka. Zde byla montáž o trochu snadnější, protože stožáry měly 1 200 a 1300 kilogramů.

Podívaná je to velmi zajímavá a všem, kteří jsou přímo pod vrtulníkem, patří obdiv.

Posílení spolehlivosti dodávky elektrické energie se dočká Žacléř i přilehlé obce.

Vrtulník se stal atrakcí i pro děti z místní mateřské školky, které se přišly na zajímavou montáž podívat.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy