Motivační program Prokopa Diviše pro studenty vstupuje do 2. ročníku

Zvýšit atraktivnost studia na elektrotechnických školách a současně otevřít studentům elektro oborů možnosti budoucího zaměstnání pomáhá motivační program Prokopa Diviše. Druhým rokem ho vyhlašují společnost ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Podle Tomáše Murtingera, ředitele úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce, může v následujících pěti letech odejít z provozu do starobního důchodu přes 400 pracovníků.  Společnost se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách. 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici jsou oceněním a peněžitou odměnou od společnosti ČEZ Distribuce motivováni k dobrým studijním výsledkům, účasti ve studentských soutěžích a obecně k dalším aktivitám nad rámec běžné školní docházky. „Studenti, kteří se do programu zapojí a získají ocenění, pak mají výhodu při hledání dalšího uplatnění u naší společnosti,“ říká Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa.

Do pilotního projektu bylo ve školním roce 2016/2017 zapojeno 5 škol v různých regionech České republiky. Celkem se programu zúčastnilo více než 500 studentů a oceněno bylo 45 studentů.

V průběhu října proběhne již na deseti vybraných středních školách prezentace a slavnostní vyhlášení 2. ročníku programu Prokopa Diviše. Regionální reprezentanti seznámí studenty s kritérii programu a školními projekty ve spolupráci s ČEZ Distribucí.

Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Jednotlivé soutěžní úkoly určují a vyhodnocují samy školy.

Celkové výsledky bude hodnotit komise složená ze zástupců školy, Asociace energetických manažerů a ČEZ Distribuce.

Program je určen na celý školní rok 2017/2018, vyhlášení výsledků a vítězů (studenti s nejvyšším počtem bodů) proběhne na přelomu května/června 2018.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy:Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií v Dobrušce.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy