18. 8. 2017

1482 poruch na vedení si vyžádalo mimořádné nasazení při srpnové bouřkové kalamitě

Od čtvrtka 10. 8. 2017 postihly zásobovací území ČEZ Distribuce opakované atmosférické bouře doprovázené silným větrem a na mnoha místech i vichřicí. Nejsložitější situace byla na severní a střední Moravě a východě Čech.

1482 poruch na vedení

Dispečink ČEZ Distribuce evidoval v průběhu této srpnové kalamity 1 482 poruch na vedení velmi vysokého (2), vysokého (332) a nízkého napětí (1 148). Díky obětavosti a plnému nasazení pracovníků ČEZ Distribuční služby, dispečerů ČEZ Distribuce i operátorů call centra se během dne podařilo řadu obcí připojit.

Neprodleně byl vytvořen krizový štáb, který dohlížel na odstraňování poruch a poskytoval informace směrem k obsluze klientů a v rámci krizového řízení. Po celou dobu této mimořádné události byly v terénu stále stovky pracovníků a pracovaly na obnovení dodávek. Byly povolány subdodavatelské firmy a jednotlivé čety se přesouvaly z oblastí, kde bouře neškodila.

Při likvidaci poruchových stavů byly posíleny směny dispečinku, poruchová služba ČDS a call centrum. Na mnoha místech byl problém se k poruchám dostat, kvůli množství popadaných stromů a větví.

Nejčastějším typem škod na zařízení byly poruchy způsobené úderem blesku, pády stromů a větví do vedení, jejichž následkem došlo k přetržení vodičů, vyvrácení či zlomení sloupů, poškození konzol, izolátorů, vazů pojistek i trafostanic v důsledku velmi silného větru.

20 863 příchozích hovorů na call centrum

Bez elektřiny se ocitly desetitisíce domácností na zásobovacím území ČEZ Distribuce. Call centrum ČEZ Distribuce přijalo od čtvrtka do soboty 20 863 příchozích hovorů, což je trojnásobek běžného provozu. Nejvytíženější byla bezplatná linka 800 850 860 v pátek 11. 8., kdy přijali pracovníci call centra 9 141 hovorů. V průběhu bouřek a vichřice jsme na call centru nasadili operátory na prodloužené směny a povolali také řádné i mimořádné pohotovosti.

„Všem, kdo se podíleli na odstraňování poruch následkem silných a opakovaných bouřek, chci velmi poděkovat. I když byly zasaženy téměř všechny distribuční regiony a mnohdy bylo velmi obtížené se k poruchám vůbec dostat, dařilo se nám dodávky elektřiny na většině našeho zásobovacího území poměrně brzy obnovit. Mé díky míří jak do terénu, tak pracovníkům dispečinku i operátorům call centra,“ říká Tomáš Pleskač, ředitel divize nová energetika a distribuce.