Projekt Smart Region ve Vrchlabí

Projekt smart grid ve Vrchlabí — automatizovaná a soběstačná distribuční síť

Vývoj

Projekt Smart Region Vrchlabí vznikl v roce 2010 jako aktivita konceptu Future/E/Motion Skupiny ČEZ. Projekt je vedený týmem ČEZ Distribuce a realizuje se v letech 2010 - 2015.

V roce 2011 se projekt Smart region ve Vrchlabí stal součástí projektu Grid4EU spolufinancovaného EU ze Sedmého rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP).

Projekt Grid4EU, který je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů s cílem ověření funkcionalit a benefitů využívání nových technologií v distribuční soustavě. Je realizován v  šesti členských státech EU a veden šesti evropskými provozovateli distribučních soustav (ČEZ Distribuce, ERDF, Enel, Vattenfall, Iberdrola, RWE), kteří dohromady pokrývají více jak 50 % odběrných míst v EU. Celkem je v konsorciu Grid4EU 27 partnerů z Evropy a USA. Na projektu Smart region ve Vrchlabí (který je v projektu Grid4EU označen jako Demo5) spolupracuje s ČEZ Distribuce také společnost CISCO, Siemens, ABB a Current International Technologies. Zaměření projektu GRID4EU

Účel

V  projektu Smart region ověřuje ČEZ Distribuce nové technologie a funkce, které v provozu stávající distribuční sítě nepoužívá a které mohou přispět ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávané elektřiny zákazníkům.

Do distribuční soustavy jsou instalovány nejmodernější technologie, využívají se ve velké míře informační technologie k monitorování a ovládání silových prvků, je připojen lokální zdroj elektřiny (kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KGJ) a testuje se vliv elektromobility na stabilitu distribuční sítě.

Náplní tohoto projektu v období 2010 – 2015 je nejen instalace zcela nových technologií, ale také obnova stávajících silových zařízení. harmonogram projektu

Poznatky a zkušenosti z projektu budou klíčové pro další rozvoj a nasazování chytrých sítí v České republice i a přispějí i k standardizaci v Evropské unii.

Cíle

Projekt Smart region má tři hlavní cíle:

  1. Automatizace sítě nn – automatická lokalizace a vymezení poruchy. Posouzení vlivu infrastruktury pro elektromobily na síť nn.
  2. Automatizace sítě vn - automatická lokalizace a vymezení poruchy v síti s novou topologií (tzv. smyčkové zapojení)
  3. Ostrovní provoz v případě poruchy v nadřazené síti s využitím lokální výrobny elektřiny (KGJ)

Testování

ČEZ Distribuce testovala  společně s partnery projektu v roce 2012 nové komponenty  sítě v laboratoři komunikačních technologií. Ta byla umístěna v areálu TTC TECHKOM CENTRA v Praze. Cílem laboratoře bylo prověřit funkčnost komunikace nových technologií, které budou následně nasazeny v reálném prostředí distribuční sítě ve Vrchlabí.

V laboratoři byly simulovány provozní stavy různých typů komunikace a protokolů v oblasti Smart Grids. Cílem bylo zajistit vzájemnou kompatibilitu a odstranit případná slabá místa před instalací v reálném prostředí, což  přispělo k minimalizaci problémů  při nasazení a uvedení do provozu ve Smart Regionu.

Více informací