Příprava změny tarifů v elektroenergetice

Nastavení tarifní struktury v oblasti elektrické energie je v kompetenci ERÚ (Energetický regulační úřad) a všechny subjekty podnikající na regulovaném trhu se musí pravidly ERÚ řídit.

Budoucí tarifní struktura by měla reagovat na probíhající změny v energetice a s ohledem na očekáváný postupný růst výroby z obnovitelných zdrojů je zřejmé, že ve střednědobém horizontu bude třeba tarify upravit. Nová tarifní struktura by měla zajistit spravedlivé rozdělení nákladů mezi uživatele elektrické rozvodné sítě a také efektivnější využití distribuční soustavy, což umožní optimalizovat náklady na její provoz a zabezpečovat spolehlivou dodávku elektrické energie. Distribuční společnosti sdružené v ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností), a tedy samozřejmě i společnost ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje provoz distribuční sítě pro téměř 3,6 milionu svých klientů v 11 krajích a zabezpečuje tak elektřinu pro téměř 6,5 milionu občanů ČR, jsou připraveny na tvorbě budoucího tarifního systému spolupracovat.

Související odkazy:

17. 8. 2016

Tisková zpráva ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil oficiální výstupy veřejného konzultačního procesu k návrhu Nové tarifní struktury (NTS) a představil své budoucí kroky.

17. 8. 2016

Desatero Vyvážené tarifního systému

Předsedkyně ERÚ A. Vitásková představila pravidla pro tvorbu vyváženého tarifního systému (VTS).

7. 3. 2016

ERÚ pořádá diskuzní jednání s občany

Tématy jsou mimo jiné nová tarifní struktura, ochrana spotřebitele a problémy s podomními prodejci.

3. 3. 2016

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková bude jednat s občany o tarifech

29. 2. 2016

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková  ukončila činnost Řídicího výboru projektu nových tarifů

K ukončení činnosti výboru přistoupila poté, co se jeho účastníci shodli na nutnosti tarify upravit a předkládaný matematicko-technický model schválili jako základ pro další výpočty. Detailní informace zveřejní ERÚ po tiskové konferenci, která se konala dne 3. 3. 2016.

21. 1. 2016

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil na svých webových stránkách www.eru.cz podrobnosti k připravované nové tarifní struktuře.