Investice do ochrany ptactva

Spolupráce ČEZ Distribuce a ornitologů prospívá ptactvu. ČEZ Distribuce investovala od roku 2008 do zabezpečení vedení vysokého napětí před úrazem ptáků na rizikových územích vytipovaných ve spolupráci s ornitology více než 100 milionů korun.