Setkávání s klienty Jedličkova ústavu

Tradiční setkávání klientů libereckého Jedličkova ústavu a zaměstnanců ČEZ Distribuce odstartovalo již v roce 2009 v rámci dobrovolnického dne.

Každoročně tak vždy před prázdninami přijedou klienti Jedličkova ústavu do Děčína a naopak zaměstnanci zase jedou v prosinci s „Ježíškem“ do Liberce. Letos se všichni podívali do Ústí nad Labem, kde lanovkou vyjeli na Větruši, pokochali se krásným výhledem a pak zamířili do zrcadlového i přírodního bludiště. Jedličkův ústav v Liberci nominoval naši společnost ČEZ Distribuce za pravidelnou podporu aktivit Centra denních služeb, za každoroční organizaci výletů i nákupu vánočních dárků pro klienty na Cenu „Ď“, určenou mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice.