Pomáháme

Snídaně v call centru společnosti ČEZ Distribuce v Zábřehu

Snídaně v call centru společnosti ČEZ Distribuce v Zábřehu vydělala přes 12 tisíc korun sociálnímu podniku Dobroty z venkova, který vytváří stálá pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením.

ČEZ Distribuce přispěla částkou 500 000 korun na studii IKEM

Na onemocnění srdce a cév ročně umírá v Česku 45 % nemocných. Kardiovaskulární problémy navíc ohrožují stále mladší ročníky.

Díky daru ČEZ Distribuce v hodnotě 550 tisíc korun se zvýší komfort popálených pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny obnoví nemocniční lůžka a vybaví ambulance, operační sály a předsálí novým nábytkem.

Tradiční setkávání klientů libereckého Jedličkova ústavu a zaměstnanců ČEZ Distribuce

Tradiční setkávání klientů libereckého Jedličkova ústavu a zaměstnanců ČEZ Distribuce odstartovalo již v roce 2009 v rámci dobrovolnického dne.

Spolupráce ČEZ Distribuce a ornitologů prospívá ptactvu

ČEZ Distribuce investovala od roku 2008 do zabezpečení vedení vysokého napětí před úrazem ptáků na rizikových územích vytipovaných ve spolupráci s ornitology více než 100 milionů korun.