Pravidla provozování distribuční soustavy 2023

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS):
  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou
PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloh č. 1, 6, 7 v říjnu 2021, Přílohy č. 4 v září 2022 a Přílohy č. 5 v září 2023):

- formuláře pro jednotlivé druhy strukturálních dat vč. příkladů vyplnění jsou ke stažení ve formě listů excel

- základní informace o změnách vyplývajících z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 naleznete v podmínkách pro připojení / změnu výrobny a umožnění trvalého provozu výrobny

- příloha studie potřebnosti nefrekvenčních podpůrných služeb