Pravidla provozování distribuční soustavy 2021

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS):
  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou
PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Přílohy č. 4 a č. 7 v prosinci 2020):
PPDS - doplněk k Příloze č. 4 s dočasnými opatřeními k COVID-19: