Pravidla provozování DS - 2019

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) 2019

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pravidla provozování distribuční soustavy:

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloha č. 6 v lednu a Příloha č. 4 v listopadu 2018):