Pravidla provozování DS - 2014

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) 2014

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování přenosové soustavy.

Pravidla provozování distribuční soustavy

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

PPDS - hlavní text - aktualizovaný v roce 2014:

 

PPDS – Přílohy:

Přílohy PPDS - aktualizované v roce 2014:

Pro rok 2014 zůstaly v platnosti následující přílohy PPDS z roku 2011: