Podmínky distribuce elektřiny

Aktuální podmínky distribuce elektřiny.