OneNet - One Network for Europe

Projekt OneNet je zaměřen na flexibilitu podpůrných služeb a přeshraničního obchodování. Řeší ho dvacet evropských provozovatelů přenosové a distribuční soustavy. Z České republiky je v projektu zapojen provozovatel přenosové soustavy České republiky ČEPS, a. s., všichni tři PDS (ČEZ Distribuce a. s., EG.D, a.s., PREdistribuce, a. s.), Vysoké učení technické v Brně, Schneider Electric a v neposlední řadě nový aktéři na trhu s elektřinou – agregátoři: ČEZ ESCO a E.ON Energie. Projekt je realizován v letech 2020 až 2023. Web projektu: https://onenet-project.eu/.


Český demonstrační projekt je zaměřený na výstavbu prostředí pro obchodování s nefrekvenčními podpůrnými službami na tržní bázi. Součástí tohoto řešení je i tzv. „síťový semafor“, tj. řešení, které umožňuje indikovat stav dostupnosti distribuční soustavy pro aktivaci výroben poskytujících flexibilitu.  Síťový semafor, který původně vznikl jako pilotní koncept, byl nyní nasazen do produkce a je nyní na národní úrovni závazný pro sdílení informací od odstávkách/poruchách mezi obchodníky/agregátory a síťovými poskytovateli.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 957739.