Technická data

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s.

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2018

   Jednotka 
Zásobovaná oblast km2 52 001
Počet odběrných míst počet 3 673 908
z toho                                     velkoodběr – vvn počet 107
velkoodběr – vn počet 14 754
maloodběr podnikatelé – nn počet 437 262
maloodběr domácnosti – nn počet 3 221 785
Maximální zatížení sítě MWh 5 970
Rozvinutá délka vedení km 165 133
z toho vvn km 9 945
vn km 50 881
nn km 104 307
Počet vlastních transformačních stanic počet 46 319
Počet spínacích stanic  počet 191
Počet rozvoden počet 289