Technická data

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s.

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2017

    Jednotka  
Zásobovaná oblast km2 52 001
Počet odběrných míst počet 3 649 489
z toho                                     velkoodběratelé – vvn, vn počet 14 892
maloodběratelé podnikatelé – nn počet 435 844
maloodběratelé domácnosti – nn počet 3 198 753
Maximální zatížení sítě MW 6 178
Rozvinutá délka vedení km 164 264
z toho vvn km 9 845
vn km 50 698
nn km 103 721
Počet transformačních stanic počet 58 865
z toho                 vlastní počet 46 025
cizí počet 12 840
Počet rozvoden počet 283