Rozvoj distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s.

Informace o plánovaném rozvoji distribuční soustavy pro období 2019 - 2023.

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje informace o plánovaném rozvoji distribuční soustavy.

 

Dispečerské řízení napětí/jalového výkonu (U/Q regulace) pro zvýšení připojitelnosti decentrálních zdrojů el. energie do distribuční soustavy

(2015 – 2023)

V projektu je řešeno osazení měření P, Q, U, I na vývodech rozvoden vn s on-line přenosem hodnot do dispečerského řídicího systému (DŘS) a zprovoznění funkcí v DŘS pro možnost zasílání požadovaných hodnot napětí na decentrální zdroje připojené k distribuční soustavě na hladině vn.

Instalace inteligentních dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy

(2016 – 2020)

Dálkově ovládané prvky (DOP) umožní rychlejší a efektivnější provedení manipulačních a automatizačních činností v distribuční síti. Jejich nasazení se realizuje na vedeních vysokého napětí. Instalace DOP a příslušných automatizačních, ovládacích a komunikačních funkcí přímo přispívá ke snížení doby a počtu přerušení dodávek elektrické energie zákazníkům.

Osazení měření kvality elektrické energie v koncových distribučních trafostanicích

(2016 – 2025)

Cílem projektu je vybavit koncové distribuční trafostanice měřením P, Q, U, I a monitory sítí, jejichž hodnoty budou dálkově přenášeny do navazujících systémů. To pomůže v oblastech dispečerského řízení, rozvoje sítí a připojování decentrálních zdrojů do distribuční soustavy zejména na hladině nízkého napětí a umožní distributorovi zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie. 

Smart Metering

(2016 – 2024)

Záměrem projektu je ověření fungování konceptu chytrých sítí v oblasti řízení distribuční soustavy, role a rozsah nasazení AMM a jeho specifikace, stanovení právního a obchodního rámce nasazení nových technologii v řízení rozptýlené výroby a spotřeby před jejich masovým rozvojem a stanovení technických podmínek připojení a užívání nových technologií včetně vhodné komunikace.

 

Výstavba optické infrastruktury

(2017 – 2030)

Cílem projektu je rozvoj optické infrastruktury, zejména na hladině vysokého napětí s ohledem na požadavky dispečerského řízení distribuční soustavy, integraci decentrálních zdrojů a budoucích potřeb inteligentních sítí. Záměrem je mít zajištěnou optickou konektivitu do všech transformačních stanic 110 kV/vn, vn/vn, spínacích stanic vn, uzlových distribučních trafostanic a vybraných smyčkových distribučních trafostanic.

 

 

 

 

 

 

 

Nové vedení vvn a vn 
Rok realizace 
Hlinsko - Polička - nové vedení 110 kV
2018 - 2019
Sedlčany - Příbram Brod - Příbram město - zdvojení vedení 110 kV
2018 - 2019
Plzeň - nové vedení 110 kV (TR ELU III - TR HTR)
2019
TR Turnov - zaústění vedení 110 kV - 2. etapa
2019
Hněvotín PZ - nové vedení 110 kV
2019
Nový Bydžov - Staré Místo - nové vedení 110 kV
2019 - 2020
Polička - Svitavy - nové vedení 110 kV
2021 - 2022
Babylon - Štětí - nové dvojité vedení 110 kV
2021 - 2022
Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - nové jednoduché vedení 110 kV
2021 - 2023
Odbočení Liberec Pavlovice - náhrada stávajícího vedení 110 kV za nové
2021
Plzeň - nové vedení 110 kV (TR HTR - R 110 kV Nová Hospoda)
2021
Drmoul - Tachov - zdvojení vedení 110 kV
2022 - 2023
Odbočení Most Sever - zdvojení vedení 110 kV
2022
Domažlice - Kdyně - nové dvojité vedení 110 kV
2023
Nový Bydžov - Staré Místo - nové vedení 110 kV
2023 - 2024
Dětmarovice - vedení vvn
2023 - 2024
Rekonstrukce vedení vvn a vn
Rok realizace
Tuchlovice - Chýně - Řeporyje - rekonstrukce vedení 110 kV (V306/307/308)
2018 - 2019
Chrást - Hrádek - rekonstrukce vedení 110 kV (V1223/1224)
2019 - 2020
Chrást - Nová Hospoda - rekonstrukce vedení 110kV (V1201/1202)
2019
Hodolany - Červenka - rekonstrukce vedení 110 kV (V585/586)
2020 - 2021
Dříň - Lichoceves - Praha sever - rekonstrukce vedení 110 kV (V1911/1912/1913/1914)
2020 - 2022
Vítkov - Jindřichov - posílení vedení 2 x 110 kV (V377 a V1283)
2020
Hořanský koridor - přeložka 3 dvojvedení 110 kV pro rozšíření těžby v lomu Vršany
2020
Přeštice - Domažlice - rekonstrukce vedení 110 kV (V1269/1270)
2020
Třebovice - Hoštice - posílení vedení 110 kV (V681/682)
2021 - 2022
Červenka - Šternberk - zdvojení vedení 110 kV (V598)
2021
Ráječek - Šumperk - rekonstrukce vedení 110 kV (V595/596)
2021
Lískovec - Příbor - rekonstrukce vedení 110 kV (V617/618)
2021
Lískovec - Frýdlant - rekonstrukce vedení 110 kV (V649/650)
2021
ELU III - Křimice - rekonstrukce a posílení vedení 110kV (V1202/1206)
2021
Přeštice - Nepomuk - posílení vedení 110kV (V1264)
2021
Ostrov - Vřesová - posílení V110 kV (V371/372)
2022
Neznášov - Nová Paka - rekonstrukce vedení 110 kV (V1116/1117/1118)
2022 - 2023
Výškov - Unipetrol Litvínov - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV
2022 - 2023
Čechy střed - Milovice - Dražice - Škoda Ml. Boleslav - posílení vedení 110 kV
2022 - 2023
Ráječek - Mohelnice - Červenka - rekonstrukce vedení (V588/572/587)
2022 - 2023
Běchovice - Říčany - Strančice - Benešov - rekonstrukce vedení 110 kV (V1945/46, V1947/48)
2022 - 2024
EOP - Nový Bydžov - rekonstrukce vedení 110 kV (V1151/1152)
2023 - 2024
Výškov - Líšnice - VČSA - Komořany - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV
2023 - 2024
Kralupy - Spomyšl - EMĚ I - rekonstrukce vedení 110 kV (V345/346)
2023 - 2024
Vítkov - Rotava - Vřesová - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV (V1284/1286/1287)
2023 - 2025
Nové a rozšiřované transformovny a rozvodny vvn/vn
Rok realizace
TR 110/22 kV HTR Plzeň - nová R 110 kV
2018 - 2019
TR 110/22 kV Olomouc Hněvotín
2018 - 2019
TR 110/35/6 kV Polička
2018 - 2019
TR 110/22 kV Třebovice
2018 - 2019
R 110 kV Děčín Aluminium - zasmyčkování a rekonstrukce R 110 kV
2019
R 110 kV Vítkov - úprava R 110 kV pro připojení T 402 (nové pole č. 7)
2019
TR 110/22 kV Rakovník - rozšíření R 110 kV o nový transformátor T102
2020
TR 110/vn Česká Lípa Dubice - doplnění T 104 (22 kV) a rekonstrukce R 22 kV
2020
TR 110/22 kV Dolní Benešov - nová R 110 kV
2020 - 2021
TR 110/22 kV Uničov
2020 - 2021
R 110 kV Stéblová - zasmyčkování nové R 110 kV
2020 - 2021
TR 110/22 kV Pečky - nová transformace 110/22 kV
2020 - 2021
TR 110/10 kV Varnsdorf - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV
2021
TR 110/35 kV Týniště nad Orlicí
2021 - 2022
TR 110/22 kV Nejdek
2021 - 2022
R 110 kV Štětí papírna - nová distribuční R 110 kV
2022
TR 110/22 kV Most Sever - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV
2022
TR 110/22 kV Černá Louka
2022 - 2023
TR 110/22 kV Studénka
2022 - 2023
TR 110/22 kV Pyšely - nová R 110 kV
2022 - 2023
TR 110/22 kV Tachov - rekonstrukce a rozšíření R 110 kV
2022 - 2023
TR 110/22 kV Dětmarovice - nová R 110 kV
2022 - 2024
TR 110/vn Stod - nová R 110 kV s TT
2023
R 110 kV Unipetrol Litvínov - nová distribuční R 110 kV
2023 - 2025
TR 110/22 kV Průhonice - nová R 110 kV
2023 - 2025

Rekonstrukce transformoven a rozvoden vvn a vn

Rok realizace

TR 110/22 kV Kolín západ - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV

2018 - 2019

R 110 kV Hoštice - rekonstrukce R 110 kV

2019

TR 110/35 kV Žamberk - rekonstrukce R 110 kV

2019

TR 110/22 kV Zbiroh - doplnění T102

2019

TR 110/22 kV Horažďovice - doplnění T102 a rozšíření R 22 kV

2019

TR 110/22 kV Česká Lípa Sever - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV

2019 - 2020

TR 110/22 kV Roudnice n. L. - rekonstrukce R 110/22 kV

2019 - 2020

TR 110/22 kV Lanškroun - rekonstrukce R 22 kV

2019 - 2020

TR 110/35 kV Červený Kostelec - rekonstrukce R 110 kV a R 35 kV

2019 - 2020

TR 110/22 kV Rokycany - rekonstrukce R 110 kV

2019 - 2021

TR 110/22 kV Beroun - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV

2019 - 2021

TR 110/22 kV Příbram Brod - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV

2019 - 2021

TR 110 kV EMĚ I. - rekonstrukce R 110 kV

2019 - 2022

R 110 kV Lískovec - rekonstrukce R 110 kV

2020 - 2022

TR 110/22 kV Břidličná, rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV

2020

TR 110/22/10 kV Vítkov - úprava a dozbrojení R 22 kV

2020

TR 110/22 kV Liberec východ - rekonstrukce R 110 kV a R (10)22 kV

2020

TR 110/35 kV Jablonec Rýnovice - rekonstrukce R 110 kV

2020

TR 110/22 kV Český Brod - rekonstrukce R 110 kV

2020

TR 110/22 kV Dražice - rekonstrukce R 22 kV

2020