Možnosti připojování výroben

Lokality s možností připojování z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy stanovené provozovatelem distribuční soustavy.

Legenda - podbarvení oblastí:

Šedá (oblasti otevřené z pohledu přetoků do distribuční soustavy)

Přijaté žádosti budou dále posuzovány z pohledu vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 4 PPDS.

-