COVID-19 – Aktuální informace pro zákazníky ČEZ Distribuce

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás ujistili, že jsme i v této složité situaci nadále připraveni zajišťovat provoz distribuční soustavy a děláme vše pro zabezpečení bezproblémových dodávek elektřiny do vašich domovů.

Současně si uvědomujeme vaší aktuální nezbytnost dodávek elektřiny - zejména pro zajištění práce z domova, zabezpečení on-line výuky žákům a studentům a samozřejmě také zajištění fungujících provozoven a podniků. Z tohoto důvodu jsme omezili plánované odstávky související s preventivní údržbou. Naopak odstávky související s připojením zákazníků a zabezpečením spolehlivostí dodávek elektřiny jsme zachovali a nechceme je zatím odkládat.

Z výše uvedených důvodů a na základě rozhodnutí a doporučení státních orgánů jsme v rámci našich možností přijali opatření k zamezení šíření koronaviru. A proto jsme do odvolání uzavřeli Technická konzultační místa a také přímo v terénu jsme omezili práce u zákazníků (viz níže přiložená tabulka). Preventivní opatření jsme současně zavedli také u administrativních pracovníků.

Vaše požadavky jsme připraveni nadále řešit a přijímat elektronickou cestou, a to prostřednictvím Distribučního portálu (registraci je možné provést zde) nebo na e-mailu info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Ověřit plánované odstávky či nahlásit poruchy můžete na www.bezstavy.cz. Nahlásit periodický/ fakturační samoodečet můžete v aplikaci ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru. Města a obce mohou k vyřizování svých požadavků využívat i nadále regionální reprezentanty. V této souvislosti bychom vás však rádi požádali o řešení jen těch pro vás opravdu urgentních a neodkladných záležitostí.

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že společně vše brzy zvládneme. Přejeme Vám pevné zdraví.

Stručný přehled základních činností a aktuálních omezení činností ČEZ Distribuce

Provoz a řízení distribuční soustavy
Odstávky Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezujeme plánované odstávky elektřiny související s pravidelnou údržbou distribuční soustavy. Nadále zůstávají v platnosti plánované odstávky související s připojením zákazníků. Také minimalizujeme počet kontrolních dní a přejímek s omezením účasti max. dvou osob.
Poruchy a mimořádné stavy Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení.
Servisní práce vyvolané zákazníkem Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení.
Ostatní servisní práce

Do odvolání pozastavujeme vybrané servisní práce:
a) v oblasti měření - výměny měřicích zařízení k úřednímu ověření, plombování a práce v odběrných místech vyvolané distributorem
b) v oblasti provozu - řád preventivní údržby a opravy (s výjimkou nedokončených oprav z kalamit)

Servisní práce spojené se zprovozněním nových odběrů pokračují s minimálním omezením za dodržování hygienických nařízení.

Od 1. 4. opětovně zahájíme servisní práce spojené s uváděním mikrozdrojů do provozu.

Dispečerské řízení a provoz řídících systémů Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení.
Obsluha zákazníků a další činnosti
Technická konzultační místa Do odvolání uzavíráme všechna Technická konzultační místa ČEZ Distribuce.
Call centrum a ostatní obsluha Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení. Z preventivních důvodů a přijatých opatření byl omezen počet operátorů call centra. Zákazníky prosíme o maximální využívání elektronických komunikačních kanálů.
Fyzické odečty a fakturace Zastavujeme fyzické provádění odečtů. Samoodečet je možné zadat prostřednictvím služby ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru nebo Distribučního portálu. V případě, že nebude periodický/ fakturační samoodečet Vámi zadán, provedeme odhad spotřeby. Navazující proces fakturace bude probíhat bez omezení.
Obsluha pro veřejný sektor Zrušeny osobní schůzky, komunikace realizována přes příslušné elektronické komunikační kanály příp. telefonicky.
Snížení roční rezervované kapacity dříve než za 12 měsíců od poslední změny

O snížení roční rezervované kapacity je možné žádat u odběrných / předávacích míst, u kterých máte s ČEZd uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a to prostřednictvím Distribučního portálu - "Žádosti o snížení RRK v souvislosti s krizovým opatřením" příp. na e-mail info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz, kde uveďte EAN, datum od 1.4.2020, požadovanou hodnotu RRK v MW a případně další informace).

V případě, že máte uzavřenou sdruženou smlouvu, musíte žádat prostřednictvím svého obchodníka.

O snížení RRK je možné požádat na měsíc duben 2020 nejpozději do 31.3.2020.

V případě obnovení provozu Vaší společnosti / firmy je třeba pamatovat a včas požádat o navýšení rezervované kapacity dle podmínek aktuálně platného cenového rozhodnutí.