COVID-19 – Aktuální informace pro zákazníky ČEZ Distribuce

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás ujistili, že jsme i v této složité situaci nadále připraveni zajišťovat provoz distribuční soustavy a děláme vše pro zabezpečení bezproblémových dodávek elektřiny do vašich domovů.

Z důvodů ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců a na základě aktuálního vývoje, rozhodnutí a doporučení státních orgánů přijímáme a pravidelně aktualizujeme níže uvedená opatření k zamezení šíření koronaviru.

Vaše požadavky jsme připraveni nadále řešit a přijímat primárně elektronickou cestou, a to prostřednictvím Distribučního portálu (registraci je možné provést zde) nebo na e-mailu info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Ověřit plánované odstávky či nahlásit poruchy můžete na www.bezstavy.cz. Nahlásit periodický/ fakturační samoodečet můžete v aplikaci ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru. Města a obce mohou k vyřizování svých požadavků využívat i nadále regionální reprezentanty.

Děkujeme vám za pochopení a věříme, že společně vše brzy zvládneme. Přejeme Vám pevné zdraví.

Stručný přehled základních činností a aktuálních omezení činností ČEZ Distribuce

Provoz a řízení distribuční soustavy
Ostatní servisní práce Servisní práce spojené se zprovozněním nových odběrů a uvádění mikrozdrojů do provozu pokračují s minimálním omezením za dodržování hygienických nařízení.
Obsluha zákazníků a další činnosti
Technická konzultační místa Technická konzultační místa ČEZ Distribuce jsou opětovně otevřena od pondělí 11.5. Zákazníky přesto žádáme o maximální využívání elektronických komunikačních kanálů a v případě Vaší nezbytné návštěvy Technického konzultačního místa o respektování a dodržování předepsaných hygienických nařízení (užití dezinfekce a zakrytí nosu a úst rouškou). 
Call centrum a ostatní obsluha Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení. Zákazníky přesto žádáme o maximální využívání elektronických komunikačních kanálů. 
Fyzické odečty a fakturace Fyzické odečty probíhají bez omezení, realizujeme fyzické návštěvy odběrných míst za účelem provedení přímého odečtu. V případě, že nelze ze závažných důvodů odběrná místa zpřístupnit, mohou zákazníci rovněž využít zadání tzv. samoodečtu prostřednictvím služby ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru nebo Distribučního portálu. Nahlášení samoodečtu k ročnímu zúčtování nelze akceptovat pravidelně.
Obsluha pro veřejný sektor Omezeny osobní schůzky, komunikace realizována přes příslušné elektronické komunikační kanály příp. telefonicky.