Připojovací podmínky a poplatky

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení. Ceník služeb ČEZ Distribuce, a. s.

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nn nebo zřízení nového připojení zařízení nn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry C, D.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na nevyhovující typy jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s. (vyjádření ke stažení).

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení vn, vvn nebo zřízení nového připojení zařízení vn, vvn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry A, B.

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny najdete v Připojovacích podmínkách pro výrobny.

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě jako součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují.

Ceník připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů a ceník za přezkoušení nebo výměnu měřicího zařízení.