Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Podmínky a ceny pro odběratele elektřiny ze sítí nízkého napětí, stanovené dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.