Možnosti připojování nových výroben

Lokality s možností připojování výroben z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy.

Lokality s možností připojování z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy stanovené provozovatelem přenosové soustavy.

Legenda - podbarvení oblastí:

Šedá (oblasti otevřené z pohledu přetoků do přenosové soustavy)

Přijaté žádosti budou dále posuzovány z pohledu vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 4 PPDS.

Šrafovaná (oblast Vernéřov)

Podmíněně otevřená oblast od 15. 3. 2017 pro podávání žádostí o připojení zdrojů k distribuční soustavě, které budou přijímány         a dále posuzovány z pohledu vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 4 PPDS. Realizace připojení je předpokládána nejdříve k 1. 11. 2017 po dokončení nezbytných úprav distribuční sítě v této oblasti.

-