Možnosti připojování nových výroben

Lokality s možností připojování výroben z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy.

Lokality s možností připojování z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy stanovené provozovatelem přenosové soustavy.

Legenda - podbarvení oblastí:

Šedá  – oblasti otevřené z pohledu přetoků do přenosové soustavy. Přijaté žádosti budou dále posuzovány z pohledu Vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a PPDS Příloha č. 4

Oranžová – oblasti uzavřené z pohledu nadlimitních přetoků do přenosové soustavy nebo nedostatku distribuční kapacity. Přijaté žádosti o připojení budou zamítány dle Vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a PPDS Přílohy č. 4

 

-