Ceníky | ČEZ Distribuce

Ceníky služeb

Ceník služeb ČEZ  Distribuce, a. s.

V tomto ceníku provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje ceny služeb poskytovaných na základě energetického zákona, jejichž cena není stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jedná se o ceny připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů, ceny za přezkoušení měřicího zařízení a za změnu typu měření. Ceník najdete zde.

Ceníky dalších služeb ČEZ  Distribuce, a. s.

  • Pronájmy plošin
  • Diagnostika kabelů, strojů a přístrojů
  • Zkoušky osobních ochranných pracovních prostředků
  • Laboratorní rozbory transformátorových olejů
  • Kalibrace měřicích přístrojů
  • Ověření nových elektroměrů
  • Opravy a ověření již používaných elektroměrů
  • Ostatní služby (potvrzení o ověření měřidla, oprava a parametrizace přijímačů HDO)

Ceník a kontaktní údaje pro objednání služby najdete zde.