Spínání HDO | ČEZ Distribuce

Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Časté otázky k HDO, nízký (NT) a vysoký tarif (VT)

Časy spínání NT a VT pro průběhová měření (nn, vn, vvn)

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

Příklady:

  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)

Dne 9.4.2018 00:00  - 24:00 budou odběrná místa spádové oblasti Rz Zbiroh (ZÁPAD) napájena z oblasti  STŘED. Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED. Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání HDO