Odstávky

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Máte zájem o bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek pro vaše odběrná místa e-mailem? Je to jednoduché, klikněte zde a sjednejte si i bezplatné zasílání SMS s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy.

Pokud se vám nenačte formulář pro vyhledávání odstávek automaticky, můžete jej spustit zde.