Tiskové zprávy

6
Říjen 2017

Vítězem letošní Distribuční maturity v Hradci Králové je student z Ostravy

Hradec Králové 6. 10. 2017 – Ve středu 4. října se opět sešli studenti z partnerských středních škol Skupiny ČEZ na třídenním poznávání všeho, co souvisí s distribucí elektřiny. Jejich Distribuční maturita tentokráte probíhala v Hradci Králové, přičemž teoretické výklady i praktické ukázky absolvovali účastníci například na Dispečinku, v Informačním centru a na Rozvodně Neznášov. 39 středoškoláků tak získalo znalosti, které se jim budou hodit nejen u maturity, ale i na případném začátku vysokoškolského studia nebo startu jejich pracovní kariéry.

6
Říjen 2017

Poruchy na vedení vysokého a nízkého napětí kvůli silnému větru

Situace se uklidnila a daří se nám opravovat poruchy. Během večera a noci se podařilo opravit poruchy a obnovit dodávky elektřiny dvou třetinám odběratelů, kterých se bezproudí způsobené silným větrem a deštěm dotklo. V současné době jsme stále v terénu a intenzivně pracujeme na obnovení zbývajících dodávek. Dispečink ČEZ Distribuce v současné době eviduje tři desítky poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém.

22
Září 2017

ČEZ Distribuce již investovala do sítí přes 102 miliardy korun. Letos investuje 10,2 miliardy korun.

Do výstavby a rekonstrukce putuje v letošním roce 9,6 mld. korun, další 0,6 mld. korun směřuje na opravy. Ve srovnání s rokem 2016 (8,6 mld. korun) došlo k navýšení o 1,6 miliardy korun. Za dobu své existence od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 102 miliardy korun. Pro příští rok jsou naplánované prostředky převyšující 11 miliard korun.

12
Září 2017

Operátorky zábřežského call centra ČEZ Distribuce provětraly šatníky, oblečení pomůže dětem i pracujícím bezdomovcům

Téměř 250 kilo oblečení, bot i hraček přinesly do práce operátorky call centra ČEZ Distribuce v Zábřehu na Moravě, zapojili se i jejich kolegové-energetici. Věci vybrané na této charitativní sbírce s názvem Průvan v šatníku si odvezli pracovníci zábřežské Charity, kteří pohlídají, aby se dostaly k těm opravdu nejpotřebnějším. Sbírka probíhala v rámci Skupiny ČEZ napříč celou republikou, v 8 městech lidé vybrali pro 12 neziskových organizací přes 1,6 tuny oblečení.

8
Září 2017

Obnova důležitého napájecího bodu v Náchodě

Hradec Králové 8. září 2017 – Na jaře letošního roku byla zahájena rekonstrukce rozvodny elektrické energie v Náchodě. Celková rekonstrukce rozvodny 110 kV ve venkovním provedení bude dokončena v prosinci příštího roku. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 137 milionů korun. Obnova rozvodny zvýší spolehlivost dodávky energie v této části Východočeského kraje.

1
Září 2017

ČEZ Distribuce otevřela již třetí technické konzultační místo, tentokrát v Kladně

Po Děčíně a Ostravě je Kladno dalším městem, kde společnost ČEZ Distribuce otevřela v pořadí již třetí technické konzultační místo (TKM) pro své klienty. To bude od září otevřené v Čechově ulici od pondělí do pátku a všichni klienti zde mohou řešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změna příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další.

18
Srpen 2017

1482 poruch na vedení si vyžádalo mimořádné nasazení při srpnové bouřkové kalamitě

Od čtvrtka 10. 8. 2017 postihly zásobovací území ČEZ Distribuce opakované atmosférické bouře doprovázené silným větrem a na mnoha místech i vichřicí. Nejsložitější situace byla na severní a střední Moravě a východě Čech.

17
Srpen 2017

Povodeň před 15 lety poničila v západních Čechách distribuční zařízení za 54 miliónu korun

Srpen roku 2002 přinesl více než stoletou vodu. Perné chvíle si zažili kromě postiženého obyvatelstva záchranáři, hasiči, policisté, vojáci a v neposlední řadě i energetici. Kritická situace byla zejména v Plzeňském kraji. Na Karlovarsku byly vypnuty oblasti v okolí Božího Daru, Zlatého kopce a chaty Hřebečná.

15
Srpen 2017

ČEZ Distribuce, a. s., končí smluvní vztah s obchodníkem ENWOX ENERGY s.r.o.

ČEZ Distribuce, a. s., k 15. 8. 2017 ukončuje rámcovou smlouvu s obchodníkem ENWOX ENERGY s.r.o. Důvodem je dlouhodobé neplacení pohledávek za distribuci elektřiny, které činí desítky milionů korun.

12
Srpen 2017

Bouřky a vichřice způsobily stovky poruch na vedení vysokého a nízkého napětí

Opakované atmosférické bouře doprovázené silným větrem a na mnoha místech i vichřicí zaměstnaly od středeční noci energetiky na zásobovacím území ČEZ Distribuce. Zasaženy byly téměř všechny regiony. Nejvážnější situace byla na severní a střední Moravě a ve východních Čechách. Také v regionu severních a středních Čech způsobily bouřky nemalé škody, poruchy se zde ale energetikům poměrně rychle podařilo opravit a dodávky elektřiny obnovit.

2
Srpen 2017

Rekonstrukce vedení vysokého a nízkého napětí na Jičínsku

Hradec Králové 2. srpna 2017 – V září letošního roku bude plně rekonstruována linka vedení vysokého napětí v oblasti Mlázovice – Choteč - Hřídelec na Jičínsku. Náklady na opravu přesáhnou 4 miliony korun. Současně ve dvou etapách bude realizováno kabelové vedení nízkého napětí v části obce Mlázovice, kde náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 14 milionů korun. Obnova vedení zvýší spolehlivost dodávky energie v této části Východočeského kraje.

19
Červenec 2017

Rozvodna v Přešticích prošla modernizací a přispívá ke spolehlivosti sítě

Transformovna 400/220/110/22 kV Přeštice je jednou ze tří uzlových rozvoden napájejících Plzeňský a Karlovarský kraj. Její část, rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, ČEZ Distribuce zrekonstruovala za více než 550 milionů korun. Rekonstrukce proběhla bez přerušení dodávek elektřiny klientům.

18
Červenec 2017

Lidé chtějí poradit s rozplombováním elektroměru i přeložkami vedení, počet návštěv u energetiků vzrostl na dvojnásobek

Jako krok správným směrem se ukázalo vytvoření technického konzultačního místa (TKM), které otevřela společnost ČEZ Distribuce v dubnu 2017 v Ostravě.

18
Červenec 2017

InterFLex na konferenci InnoGrid2020+

Ve dnech 26. a 27. 6. 2017 proběhla v Bruselu konference Innogrid2020+ organizovaná asociacemi pro provoz přenosových a distribučních sítí –ENTSO-E a EDSO4SG.

28
Červen 2017

Jaroměř čeká modernizace elektrické sítě

Celková rekonstrukce a posílení stávajícího vedení, které je kapacitně nedostačující čeká obyvatele Jaroměře. Celá stavba, která je rozdělena do několika etap, posílí a unifikuje kapacitu sítě z 10 kV na 35 kV. Přechod na napěťovou hladinu 35 kV bude realizován na přelomu roku 2018 – 2019. Náklady na celkovou rekonstrukci se vyšplhají na téměř 190 milionů korun. Vedení zvýší spolehlivost dodávky energie a dovolí navýšení příkonu v oblasti Jaroměře a bezprostředního okolí.