Tiskové zprávy

12
Říjen 2016

Skupina ČEZ prohlubuje oddělení obsluhy klientů ČEZ Distribuce a zákazníků ČEZ Prodej

Společnosti ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce nyní mají zcela samostatné IT systémy pro obsluhu zákazníků a klientů a v listopadu začnou odděleně fungovat i call centra. Skupina ČEZ tím jako první v České republice naplňuje nařízení evropské legislativy směřující ke kompletní liberalizaci trhu s elektřinou. Tyto změny se nijak nedotknou fungování distribuční sítě ani samotných dodávek elektřiny, plynu a dalších služeb

4
Říjen 2016

Ocenění technického know how ČEZ Distribuce na evropské úrovni

ČEZ Distribuce byla oceněna za předchozí spolupráci a realizaci projektu Smart Region Vrchlabí. V rámci nově připravovaného evropského projektu INTERFLEX zaměřeného na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí se ČEZ Distribuce stala technickým ředitelem a partnerem tohoto projektu. ČEZ Distribuce se zaměří na testování integrace obnovitelných a decentrálních zdrojů, dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy a akumulaci elektrické energie na celoevropské úrovni.

23
Září 2016

ČEZ Distribuce spouští novou bezplatnou kontaktní linku 800 850 860

ČEZ Distribuce spouští pro všechny odběratele elektřiny na svém distribučním území novou bezplatnou kontaktní linku 800 850 860. Ta slouží k hlášení poruch i vyřízení všech distribučních požadavků, jako je například vyjádření ke stavbě, ořez stromoví v blízkosti vedení, žádost o přeložku či dotazy na odstávky. Na novou linku se všichni dovolají zcela zdarma nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

19
Září 2016

Energetici podporují dobrovolné hasiče

V Mostě ve Velebudicích se uskutečnil další ročník finále hasičských soutěží Stimax Cup a Tohatsu Fire Cup. Při této příležitosti předal místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský dobrovolným hasičům šek od Nadace ČEZ na milion korun. Další dary v hodnotě pět milionů korun pak hasiči obdrželi od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

12
Září 2016

V Ostrově u Stříbra se začala stavět nová transformovna

Hlavním důvodem výstavby nové transformovny je umožnění připojení nových zákazníků na dodávku elektrické energie z nedaleké rychle se rozvíjející průmyslové zóny v blízkosti dálnice D5.

30
Srpen 2016

Vrtulník pomáhal při stavbě stožárů vedení vysokého napětí (VIDEO!)

Hradec Králové, 30. srpna 2016 – Nepřístupný terén a příkrý svah za elektrárnou v Trutnově Poříčí neumožnil těžké technice přístup k rekonstrukci vedení vysokého napětí. Proto energetici zajistili osazení dvou příhradových stožárů pomocí letecké techniky. Rekonstrukce vedení, kterou provádí ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, zajistí obyvatelům v této lokalitě kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny.

26
Srpen 2016

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí nová rozvodna

Nová rozvodna vysokého napětí v ostravské centrální části Fifejdy navýší distribuční kapacitu v celé oblasti, což umožní připojit další odběratele včetně průmyslových firem a zajistí spolehlivější dodávky. Moderní rozvodna, do které bude společnost ČEZ Distribuce investovat přes 200 milionů korun, by měla být hotova na podzim 2017.

25
Srpen 2016

Posílení kapacity sítě v centru města Hradce Králové

Během srpna dojde k dokončení rekonstrukce kabelového vedení vn 35 kV v centru Hradce Králové. Posílení kapacity elektrické sítě, tak umožní připojování nových odběrů na pozemcích určených k zástavbě, zvýšení kapacity stávajících odběrů a výrazně zlepší možnost záložního napájení. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly téměř na 19 milionů korun.

16
Srpen 2016

Jedličkův ústav Liberec navštívil na pozvání ČEZ Distribuce zrcadlové i přírodní bludiště

Tradiční setkávání klientů libereckého Jedličkova ústavu a zaměstnanců ČEZ Distribuce odstartovalo již v roce 2009 v rámci dobrovolnického dne Čas pro dobrou věc, kterou Skupina ČEZ každoročně pro zaměstnance pořádá. Další návštěvy na sebe nenechaly dlouho čekat a každoročně tak vždy před prázdninami přijedou klienti Jedličkova ústavu do Děčína a naopak zaměstnanci zase jedou v prosinci s „Ježíškem“ do Liberce.

15
Srpen 2016

Posílení kapacity sítě v centru Hradce Králové

Během srpna dojde k dokončení rekonstrukce kabelového vedení vn 35 kV v centru Hradce Králové. Posílení kapacity elektrické sítě, tak umožní připojování nových odběrů na pozemcích určených k zástavbě, zvýšení kapacity stávajících odběrů a výrazně zlepší možnost záložního napájení. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly téměř na 19 milionů korun.