Sloučení ČEZ Distribuční služby a ČEZ Distribuce

Fúze společností ČEZ Distribuční služby a ČEZ Distribuce byla úspěšně realizována ke dni 1. 1. 2018. Vznikla tak jedna komplexní distribuční společnost.

Hlavním důvodem bylo plnění legislativně regulatorních požadavků a zároveň využití prostoru k úsporám.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ