Obnova důležitého napájecího bodu v Náchodě

Hradec Králové 8. září 2017 – Na jaře letošního roku byla zahájena rekonstrukce rozvodny elektrické energie v Náchodě. Celková rekonstrukce rozvodny 110 kV ve venkovním provedení bude dokončena v prosinci příštího roku. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 137 milionů korun. Obnova rozvodny zvýší spolehlivost dodávky energie v této části Východočeského kraje.

„Rekonstrukce a celková obnova rozvodny 110 kV Náchod je nezbytná pro zajištění provozuschopnosti a spolehlivosti tohoto důležitého napájecího bodu. Pro obyvatele Náchodska - příhraniční oblasti s Polskem, to znamená posílení kapacity sítě v této oblasti a výrazné omezení poruchovosti,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.

 Původní rozvodna z roku 1967 bude kompletně zrekonstruována v celém rozsahu. Bude řešena jako klasická venkovní, se dvěma transformátory 2 x 40 MVA a se dvěma systémy hlavních přípojnic. Současně budou opraveny komunikace a osvětlení rozvodny.

Rekonstrukce byla zahájena v dubnu letošního roku a dokončena bude v půli prosince roku 2018.

V uvedené oblasti budou odběratelé omezeni co nejméně a k dodávkám energie po dobu rekonstrukce využijeme provizorní připojení.

 „Jsme podhorský kraj a velmi často musíme čelit rozmarům počasí, budeme proto velmi rádi, když nám rekonstrukce rozvodny zajistí bezproblémovou dodávku energie do domácností. Bonusem je pro nás i obyvatele, hlavně Náchoda Babí, kde rozvodna stojí, pěkný vzhled celé stavby,“ doplnil starosta města Náchod Jan Birke.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy