ČEZ Distribuce otevřela již třetí technické konzultační místo, tentokrát v Kladně

Po Děčíně a Ostravě je Kladno dalším městem, kde společnost ČEZ Distribuce otevřela v pořadí již třetí technické konzultační místo (TKM) pro své klienty. To bude od září otevřené v Čechově ulici od pondělí do pátku a všichni klienti zde mohou řešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změna příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další.

l„Mnoho klientů stále preferuje osobní kontakt, nebo jejich požadavek je natolik specifický, že je nutno tuto záležitost vyřešit osobně popřípadě ve spolupráci s ostatními techniky. Chceme trvale zlepšovat dostupnost a kvalitu služeb, které našim klientům poskytujeme,“ vysvětluje důvod otevření třetího TKM Vladimír Budinský, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

„To, že jdeme správnou cestou, potvrzuje i návštěvnost našich dvou TKM v Děčíně a Ostravě. Od jejich otevření zde našlo technickou pomoc již tisíce klientů,“dodává Budinský.l

TKM bude otevřeno pět dní v týdnu, v pondělí a středu bude otevírací doba od 8-17. V úterý, čtvrtek a pátek 8-14. Obsluha TKM všem klientům nabízí profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s požadavky týkající se distribuční problematiky. TKM neřeší obchodní záležitosti. Tyto záležitosti musí klienti řešit se svým obchodníkem.

Jaké požadavky se na TKM budou řešit?

·        žádosti o připojení, změnu příkonu

·        přeložky distribučního zařízení

·        nahlášení poruchy

·        informace o odstávkách elektřiny

·        vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci

·        zaizolování či odizolování vedení

·        ořezy stromoví v blízkosti vodičů

·        požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu

·        dotazy na spínání HDO

·        požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa a další

·        dotazy technického charakteru a další

lOtevření TKM je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých klientů. Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků i on-line portálu pro komunikaci s distributorem tzv. DIP (Distribuční informační portál) rozšiřuje síť technických konzultačních míst na svém zásobovacím území. V plánu je otevřít kolem desíti TKM, převážně v krajských městech. V blízké době se tak mohou na své TKM těšit také obyvatelé v Plzni a Pardubicích.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ