Povodeň před 15 lety poničila v západních Čechách distribuční zařízení za 54 miliónu korun

Srpen roku 2002 přinesl více než stoletou vodu. Perné chvíle si zažili kromě postiženého obyvatelstva záchranáři, hasiči, policisté, vojáci a v neposlední řadě i energetici. Kritická situace byla zejména v Plzeňském kraji. Na Karlovarsku byly vypnuty oblasti v okolí Božího Daru, Zlatého kopce a chaty Hřebečná.

V důsledku povodňové situace došlo v úterý 13. srpna 2002 k přerušení dodávky elektřiny na řadě míst v západních Čech. Nejvíce byla postižena oblast Klatov, Sušice a Horažďovic. Bez proudu se ocitlo více než 2000 odběrných míst a v Plzni byla vypnuta část středu města, zejména v okolí řeky Radbuzy.

Na Klatovsku i Plzeňsku bylo mimo provoz (zaplavené rozvody nn) zhruba 120 distribučních trafostanic, naštěstí nedošlo ve větší míře k padání stromů do vedení. Provozní technici postupně v součinnosti s hasiči vypínali ohrožené distribuční zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

V Plzni bylo v úterý 13. srpna bez dodávek elektřiny celkem 50 trafostanic napájejících střed Plzně a oblasti podél toků řek protékajících městem. Prioritně energetici ve spolupráci s hasiči zprovozňovali trafostanice napájející Plzeňské městské dopravní podniky, vodárnu a Čističku odpadních vod. U zaplavených trafostanic se muselo počkat na opadnutí vody, zařízení vysušit a zkontrolovat. Teprve pak bylo možné obnovit dodávku elektřiny.

V dalších dnech se situace zlepšovala. K 21. 8. 2002 bylo obnoveno napájení na celém území západních Čech. V průběhu povodní fungovali krizové štáby města Plzně, Plzeňského i Karlovarského kraje, ve kterých zasedali i naši zástupci. Obětavost, zodpovědný přístup i vstřícnost pak ocenili i tehdejší hejtmani a primátor města Plzně.

Povodeň v číslech:

-          zaznamenali jsme výpadky v 2861 trafostanicích vn/nn

-           postiženo bylo 128 490 zákazníků

-           ve většině případů byla dodávka obnovena do 36 hodin

-           v průběhu záplav bylo nasazeno přes 220 pracovníků (dispečeři, provozní elektrikáři, elektroměrová služba i technici a lidé na call centru)

-           přímé škody na zařízení byly odhadnuty na 54 mil. korun

Za 15 let se mnohé změnilo, provozní montéři v terénu mají ke klasickému vybavení k dispozici i moderní techniku, nenahraditelná je ale v podobných případě zkušenost a znalost terénu.

„V případě rozsáhlých kalamit jsme nově nastavili i spolupráci s externími dodavateli pro výpomoc při mimořádných stavech naší distribuční soustavy. Dále jsme zřídili v rámci zkvalitnění obsluhy našich klientů bezplatnou linku 800 850 860 pro hlášení poruch i dalších distribučních požadavků,“ dodává ředitel úseku Řízení sítí a člen představenstva ČEZ DistribuceRadim Černý.

Michaela Jirovcová, mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy