ČEZ Distribuce podmíněně otevírá uzlovou oblast Vernéřov

Od 15.3.2017 dochází ke změně v oblasti připojování výroben k elektrizační soustavě v uzlové oblasti Vernéřov

Žádosti o připojení zdrojů k distribuční soustavě budou přijímány a dále posuzovány z pohledu Vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a PPDS Příloha č. 4. Realizace připojení je předpokládána po 1.11.2017, po dokončení nezbytných úprav distribuční sítě v této oblasti.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/moznosti-prip-novych-vyroben.html

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ