ČEZ Distribuce láká klienty: ochutnejte nový DIP! Jako první v ČR zprovozňuje systémové rozhraní ESB pro obchodníky

Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruchu a řešení distribučních požadavků láká společnost ČEZ Distribuce na další novinky. Pro všechny klienty z řad domácností a podnikatelů spustila nový on-line portál pro komunikaci s distributorem - distribuční portál zvaný DIP. Ten nabízí řadu užitečných informací o odběrném místě. Nově také zprovoznila jako první provozovatel distribuční soustavy v České republice systémové rozhraní ESB (Enterprise Service Bus), které umožňuje přímou komunikaci mezi systémy distributora a obchodníka.

DIP pro klienty z řad domácností a podnikatelů, funkcionality pro obchodníky

 V rámci DIP mohou všichni klienti z řad domácností a podnikatelů „ochutnat“ například informace o odečtovém týdnu, o časech spínání nízkého tarifu hromadným dálkovým ovládáním (HDO), údaje o distribuční sazbě, hodnotě hlavního jističe a další. Klient si zde může mj. také sjednat bezplatné zasílání informací o plánovaných odstávkách e-mailem, zadat žádost o připojení a sledovat průběh jejího vyřízení či nahlásit samoodečet stavu elektroměru. ČEZ Distribuce nezapomíná ani na výrobce a velkoodběratele s místy osazenými průběhovým měřením, kterým zprostředkovává možnost sledovat on-line naměřená data z průběhového měření prostřednictvím Portálu naměřených dat. Dále jsme výrazně rozšířili portfolio služeb a požadavků, které mohou prostřednictvím DIP řešit s distributorem pro své zákazníky obchodníci (např. elektronicky uzavírat smlouvy o připojení na základě plné moci a elektronického podpisu, rezervovat termíny osazení elektroměru, zjišťovat časy spínání HDO, zadávat stavy elektroměrů a další).

 Pro zaručení maximálního komfortu našim klientům, kteří dosud využívali pro distribuční požadavky portálovou aplikaci ČEZ ON-LINE, jsme převedli stejné přihlašovací jméno a heslo i do prostředí nového Distribučního portálu. Jako alternativní možnost ke klasickému přihlašování pomocí přihlašovacího jména a hesla nabízíme také moderní způsob přihlašování pomocí osobního certifikátu uděleného některou ze tří nejrozšířenějších certifikačních autorit v České republice I.CA, PostSignum nebo eIdentity.

 Na DIP se může každý  přihlásit přímo z webových stránek www.cezdistribuce.cz  nebo

odkazem https://dip.cezdistribuce.cz.

 „Všechny tyto kroky vedou ke kvalitnějším službám, které chce ČEZ Distribuce svým klientům poskytovat. DIP má být další možností, jak řešit veškeré distribuční požadavky z pohodlí domova a ušetřený čas pak můžou všichni klienti věnovat sobě i svým blízkým,“ přeje si Vladimír Budinský, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

 ESB pro obchodníky

 Zkratkou ESB se označuje prostředí publikující webové služby - ENTERPRISE SERVICE BUS.

Systém ESB umožňuje přímé propojení systémů distributora a obchodníka. Toto systémové rozhraní zprovozňuje ČEZ Distribuce jako první provozovatel distribuční soustavy na území ČR. Prostřednictvím tohoto systému může obchodník pro své zákazníky komunikovat s distributorem požadavky spojené s uzavřením smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, ke zprávám je možné připojit i přílohy. Dále je možné řešit požadavky spojené se smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy, obecné požadavky jako například žádost o přeložku, žádost o rozplombování, vytyčení kabelového vedení v terénu, žádost o izolaci vedení, odstávku sítě, žádost o souhlas s činností a umístněním v ochranném pásmu elektrických zařízení, žádost o připojení atd. Systém umožňuje také komunikaci samoodečtů či dotazy na časy spínání HDO.

 ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ