Automatizace sítě nn

Automatizace sítě nn – očekávané funkcionality

·         ověření plně autonomního provozu mezi dvěma distribučními stanicemi, které budou provozovány paralelně

·         ověření, že při poruše dojde autonomně k odpojení vadné části sítě po místo slabé vazby

·         ověření dispečerského řízení sítě nn s možností automatického vymanipulování na nejmenší možný poruchový úsek

·         dálkové ovládání dobíjecích stojanů pro elektromobilitu v případě nedostatku výkonu v soustavě

 

schéma části sítě nn s provozovanou automatizací nn