Ostrovní provoz

Ostrovní provoz -  očekávané funkcionality

  • uzpůsobení vymezené oblasti distribuční sítě (Liščí kopec - část města Vrchlabí) tak, aby bylo možné tuto část provozovat v ostrovním provozu
  • ověření možnosti vytvoření ostrova bez přerušení napájení. Nebude-li toto technicky možné, bude ostrovní provoz vytvořen „ze tmy“.

část města Liščí kopec, kde bude vytvořen ostrovní provoz

nová kogenerační jednotka pro ostrovní provoz