Díky daru ČEZ Distribuce v hodnotě 550 tisíc korun se zvýší komfort popálených pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady | ČEZ Distribuce

Díky daru ČEZ Distribuce v hodnotě 550 tisíc korun se zvýší komfort popálených pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny obnoví nemocniční lůžka a vybaví ambulance, operační sály a předsálí novým nábytkem.