Výroční zprávy

Roční a výroční zprávy společnosti.

Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2015

ČEZ Distribuce, a. s., je členem Skupiny ČEZ, energetického koncernu působícího v mnoha zemích střední a jihovýchodní Evropy. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. Společnost spravuje majetek distribuční soustavy, jejíž provoz řídí prostřednictvím dispečinku.