Technická data

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s.

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2016

    Jednotka  
Zásobovaná oblast km2 52 001
Počet odběrných míst počet 3 625 976
z toho                                     velkoodběratelé – vvn, vn počet 14 860
maloodběratelé podnikatelé – nn počet 436 797
maloodběratelé domácnosti – nn počet 3 174 319
Maximální zatížení sítě MW 5 884
Rozvinutá délka vedení km 163 680
z toho vvn km 9 853
vn km 50 658
nn km 103 169
Počet transformačních stanic počet 58 574
z toho                 vlastní počet 45 724
cizí počet 12 850
Počet rozvoden počet 239