Pro zobrazení zatížení distribuční soustavy ČEZ Distribuce (v kWh) vyberte položku v menu nebo klikněte přímo na region zobrazený v mapce.